Gratis test av massasjestol

I dagens samfunn, med mangel på arbeidskraft og økt arbeidspress, er det viktig å stresse ned og senke skuldrene. En god massasjestol gir ikke bare økt velvære, men øker også bevegelighet og blodsirkulasjon, reduserer stress og spenninger og gir raskere restitusjon etter trening.
Spesifikasjoner:

Sykefraværet i Norge er for tiden rekordhøyt, og statistikk viser at sykdommer i muskel- og skjelettsystemet utgjør nesten 50 prosent av de totale sykefraværstilfellene for kvinner og menn.

Samtidig ser vi stadig flere bevis på at et selskaps resultater er direkte knyttet til de ansattes velvære. Siden de fleste tilbringer det meste av sin våkne tid på jobben, er det bare logisk at arbeidsplassen bør være et sted de ansatte føler velvære.

En rekke internasjonale selskaper som har implementert helseprogram på arbeidsplassen, kan bekrefte det faktum at de ansattes velvære er bra for forretningsdriften.

Innsatsen for å bedre de ansattes velvære viste følgende fordeler:

  • Reduserte de ansattes risiko for å bli syke
  • Sparte virksomheten penger gjennom å minske
    helserelaterte kostnader og redusert fravær
  • Bedret arbeidsmoralen og arbeidsrelasjonene
  • Økte de ansattes produktivitet
  • Økte selskapets økonomiske resultat

Vi tilbyr alle bedrifter og institusjoner å teste en massasjestol en periode uten forpliktelser.
Interessert? Ta kontakt på post@mida.no