Hvor ofte bør jeg sole meg?

Hvis ønsket er å oppnå mest mulig farge på kortest mulig tid, anbefaler vi at du soler deg annen hver dag og øker soletiden jevnt etter hvor mye du tåler ( ca 10% økning pr. gang). Når ønsket farge er oppnådd er det tilstrekkelig med 1-2 ganger i uken for å holde fargen ved like.

Ønsker du bare litt frisk farge uten å bli så veldig brun, kan du sole deg 1-2 ganger pr uke.