Er det farlig å sole seg i solarium?

Det står ting i media fra tid til annen som skaper uro blant solkunder. Desverre ( eller skal vi si heldigvis) er dette som regel missvisende informasjon. Både pga uvitenhet fra tilfeldige reportere, og fordi en del av forskningen det blir vist til stammer fra andre land.

Stantens strålevern som er Norges kontrollorgan, har de strengeste krav i Europa når det gjelder hvilke stråler som kan være i et solariumsrør, og styrken på dem. Det som kan være skadelig ved soling både ute og inne ( da dette er likt) er å bli solbrent og så sole seg videre på solbrent hud. Det kan gi permanente skader i huden. Denne typer skader som i værste fall, men svært sjelden, kan medføre hudkreft. Som forklart tidligere under punktet om forskjellen på soling inne og ute innser flere og flere at solarium kan være bedre enn solen ute fordi dette er lettere og dosere... men husk alt med måte.