Tørkepapir

Norges rimeligste tørkepapir. En klar vinner.
Spesifikasjoner:

Norges rimeligste tørkepapir?

Vi har gjennom omfattende tester kommet frem til det tørkepapiret som koster minst pr. soling. Testen ble utført med flere ulike kvaliteter. Testen ble foretatt ved at vi testet hver papirkvalitet i samme type papirholder i ca 1000 klokketimer soletid. Deretter regnet vi ut prisen pr. brukt klokketime. Vi fikk en klar vinner.

Papir er tungt og tar stor plass hos frakteselskapene. Vi har laget en subsidiert avtale hvor vår leverandør leverer fraktfritt i hele Norge. Gjelder ved kjøp over et minstevolum.

TØRKEPAPIR, PAPIRHÅNDKLÆR
Tork Premium Interfold Myk 3

Pris pr 3150 ark......... Kr 498,- eks mva
Fritt levert ved kjøp av 10 esker

Tork Universal Interfold hvit 2 lag
Pris pr 4746 ark.......... Kr 515,- eks mva
Fritt levert ved kjøp av 10 esker


Sammen med leveringsavtaler på papir kan du få kjøpe tørkepapirholdere til subsidiert pris.

DISPENSER TIL PAPIRHÅNDKLÆR

Grå aluminium.
Pris............................kr 590,- eks mva

________________________________

TØRKEPAPIR, TØRKERULLER
Tork Resirkulert 300m hvit

Pris pr 6 ruller............. kr 237,- eks mva
Fritt levert ved kjøp av 90 ruller

Tork Advanced 415, 275m hvit
Pris pr 6 ruller............. kr 390,- eks mva
Fritt levert ved kjøp av 90 ruller


Sammen med leveringsavtaler på papir kan du få kjøpe tørkepapirholdere til subsidiert pris.

DISPENSER TIL TØRKERULL
Mørk plast

Pris............................kr 148,- eks mva